Välkommen till Learning Forum – Sveriges mötesplats för forskning och praktik verksamma inom digitalisering och lärande! Den 3-4 oktober öppnar vi återigen dörrarna för en tvådagarskonferens och workshop där möten och kunskapsutbyte står i centrum.

På Learning Forum får du:
  • Ta del av forskningsläget inom digitalisering och utbildning
  • Möt forskare och ledande personer inom skolväsendet
  • Nätverka och skapa

Learning Forum är en konferens som anordnades  för första gången i oktober 2018 på Lindholmen Conference Centre i Göteborg med syfte att skapa en koppling mellan pågående forskning och utvecklingen av skolans digitalisering. Learning Forum är en konferens där du kan delta i ett lärande och kompetensutbyte genom informella, nätverkande och delade aktiviteter, och låta dig inspireras av föreläsare. Konferensen är en mötesplats mellan forskare från en bredd av forskningsfält, samt strategisk personal inom skolans digitalisering och syftar till att skapa en förståelse över den forskning som bedrivs idag, samt till att identifiera vilka behov av forskning som återfinns bland såväl skolhuvudmän som edtechföretag.

Någon liknande mötesplats har inte funnits tidigare. Tanken bakom Learning Forum är att få till stånd ett nytt sorts samtal om forskningens roll och koppling till skolan på ett mer operativt och pragmatiskt plan, från såväl pedagogisk forskning som kognitionsvetenskap, neurovetenskap, interaktionsdesign, informatik, datavetenskap och andra ämnesområden.

Learning Forum 2019 anordnas av RISE. Som verksam i skola eller forskare kommer du hit för att få en aktuell bild av forskning kring skolans digitalisering, behovet av att sprida detta i relation till huvudmän, samt behovet från huvudmän att sprida sina behov rörande forskning till forskare.

Var

I närheten av Stockholm

När

3 – 4 oktober 2019

Hur

Konferensen består av flertalet keynotes från forskare inom olika ämnesdiscipliner i ett format som erbjuder samtal och dialog mellan forskare och huvudmän. Detta varieras med inslag där du som deltagare får en mer aktiv roll och möjlighet att samtala och arbeta med konferensens övriga deltagare.

Pris

Standard: TBA (ex.moms)

Studenter och Forskare: TBA (ex.moms)

Mat och boende ingår för alla under konferensens båda dagar.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som forskare eller doktorand samt strategisk personal inom skolans digitalisering.

Anmälan

Anmälan öppnar inom kort.