Start

Välkommen till Learning Forum – Sveriges mötesplats för forskning och praktik verksamma inom digitalisering och lärande! Den 9-10 oktober öppnar vi dörrarna för en tvådagarskonferens och workshop där möten och kunskapsutbyte står i centrum.

På Learning Forum får du:
  • Ta del av forskningsläget inom digitalisering och utbildning
  • Möt forskare och ledande personer inom skolväsendet
  • Nätverka och skapa

Learning Forum är en konferens på Lindholmen Conference Centre i Göteborg som ämnar till att skapa en koppling mellan pågående forskning och utvecklingen av skolans digitalisering. Här kan du delta i ett lärande och kompetensutbyte genom informella, nätverkande och delade aktiviteter, och låta dig inspireras av föreläsare. Konferensen är en mötesplats mellan forskare från en bredd av forskningsfält, samt strategisk personal inom skolans digitalisering och syftar till att skapa en förståelse över den forskning som bedrivs idag, samt till att identifiera vilka behov av forskning som återfinns bland såväl skolhuvudmän som edtechföretag.

Någon liknande mötesplats har inte funnits tidigare. Tanken bakom Learning Forum är att få till stånd ett nytt sorts samtal om forskningens roll och koppling till skolan på ett mer operativt och pragmatiskt plan, från såväl pedagogisk forskning som kognitionsvetenskap, neurovetenskap, interaktionsdesign, informatik, datavetenskap och andra ämnesområden.

Learning Forum anordnas av RISE i samverkan med Skolverket, SKL och Vinnova. Som verksam i skola eller forskare kommer du hit för att få en aktuell bild av forskning kring skolans digitalisering, behovet av att sprida detta i relation till huvudmän, samt behovet från huvudmän att sprida sina behov rörande forskning till forskare.

 

Var

Lindholmen Conference Centre

När

9 – 10 oktober 2018

Hur

Konferensen består av flertalet pass varav varje pass inleds med en kort keynote från forskare inom olika ämnesdiscipliner direkt följt av samtal och dialog mellan forskare och huvudmän, som faciliteras av skickliga mötesmoderatorer.

Pris

Standard: 2495kr (ex.moms)

Studenter och doktorander (50 första anmälningarna): 595kr (ex.moms)

Fika och lunch ingår för alla under konferensens båda dagar.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som forskare eller doktorand samt strategisk personal inom skolans digitalisering

Anmälan

Anmälan är öppen till och med söndagen den 23 september.

ANMÄLAN

Anmälan för Learning Forum 2018 är nu stängd och vi arbetar just nu med förberedelser och utformning av konferensens workshops utifrån såväl mängd som kompetensområde bland de anmälda deltagare vi fått in.

Program

Under konferensens två dagar får du som deltagare möjligheten att lyssna till flera intressanta föredrag inom forskningens olika ämnesdiscipliner knutet till skolans digitalisering. Föredragen är inledningen på gemensamma workshopar mellan deltagare, forskare och skolfolk. Syftet är att skapa en bred insikt och förståelse i pågående forskning inom området, men också att mötas och träffas över forsknings- och skolgränser, finna former för nya samarbeten och så vidare. Konferensens andra dag inleds dessutom med workshops som syftar till att bidra till den pågående handlingsplan för skolans digitalisering som SKL, Skolverket & Utbildningsdepartementet är i färd med att ta fram i samverkan med skolväsendet. Den pågående handlingsplanen, arbetet med denna, dess fokusområden samt deras delmål finns tillgängliga på webbplattformen Skoldigiplan.

Varje keynote kopplas till ett workshoppass där du som deltagare får en mer aktiv roll. Varje pass inleds med en kortare presentation av representativa forskare inom vardera område där de beskriver dagens tillstånd ur deras kontext.  Det följs i sin tur av en faciliterad workshop där du i mindre grupper får en chans att dela lärande och kompetensutbyte transversellt. De fyra områdena är; Nationellt och internationellt, Digitalisering och lärande, Interaktionsdesign och digitala miljöer samt Skolans fokusskifte.

Om Learning Forum

Learning Forum är en konferens med fokus på forskning kopplat till skolans digitalisering. Konferensen är en mötesplats mellan forskare från olika forskningsfält, samt strategisk personal inom skolans digitalisering och syftar till att skapa en förståelse för och kännedom om pågående forskning. Den syftar också till att identifiera vilka behov av forskning som återfinns bland såväl skolhuvudmän som edtechföretag.

Learning Forum har för avsikt att få till stånd ett nytt sorts samtal om forskningens roll och koppling till skolan på ett mer operativt och pragmatiskt plan, från såväl pedagogisk forskning som kognitionsvetenskap, neurovetenskap, interaktionsdesign, informatik, datavetenskap och andra ämnesområden. Konferensen anordnas på Lindholmen Conference Centre i Göteborg och är ett samarbete mellan RISE, Skolverket, SKL och Vinnova.

Välkommen till Learning Forum – Sveriges mötesplats för forskning och praktik verksamma inom digitalisering och lärande! Den 9-10 oktober öppnar vi dörrarna för en tvådagarskonferens och workshop där möten och kunskapsutbyte står i centrum.

På Learning Forum får du:
  • Ta del av forskningsläget inom digitalisering och utbildning
  • Möt forskare och ledande personer inom skolväsendet
  • Nätverka och skapa

Learning Forum är en konferens på Lindholmen Conference Centre i Göteborg som ämnar till att skapa en koppling mellan pågående forskning och utvecklingen av skolans digitalisering. Här kan du delta i ett lärande och kompetensutbyte genom informella, nätverkande och delade aktiviteter, och låta dig inspireras av föreläsare. Konferensen är en mötesplats mellan forskare från en bredd av forskningsfält, samt strategisk personal inom skolans digitalisering och syftar till att skapa en förståelse över den forskning som bedrivs idag, samt till att identifiera vilka behov av forskning som återfinns bland såväl skolhuvudmän som edtechföretag.

Någon liknande mötesplats har inte funnits tidigare. Tanken bakom Learning Forum är att få till stånd ett nytt sorts samtal om forskningens roll och koppling till skolan på ett mer operativt och pragmatiskt plan, från såväl pedagogisk forskning som kognitionsvetenskap, neurovetenskap, interaktionsdesign, informatik, datavetenskap och andra ämnesområden.

Learning Forum anordnas av RISE i samverkan med Skolverket, SKL och Vinnova. Som verksam i skola eller forskare kommer du hit för att få en aktuell bild av forskning kring skolans digitalisering, behovet av att sprida detta i relation till huvudmän, samt behovet från huvudmän att sprida sina behov rörande forskning till forskare.

 

Var

Lindholmen Conference Centre

När

9 – 10 oktober 2018

Hur

Konferensen består av flertalet pass varav varje pass inleds med en kort keynote från forskare inom olika ämnesdiscipliner direkt följt av samtal och dialog mellan forskare och huvudmän, som faciliteras av skickliga mötesmoderatorer.

Pris

Standard: 2495kr (ex.moms)

Studenter och doktorander (50 första anmälningarna): 595kr (ex.moms)

Fika och lunch ingår för alla under konferensens båda dagar.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som forskare eller doktorand samt strategisk personal inom skolans digitalisering

Anmälan

Anmälan är öppen till och med söndagen den 23 september.