Välkommen till Learning Forum – Sveriges mötesplats för forskning och praktik med digitalisering och lärande i fokus!

Den 3-4 oktober slår vi upp portarna för ett nytt Learning Forum där möten, aktiviteter och kunskapsutbyten står i centrum.

PÅ LEARNING FORUM FÅR DU:

  • Ta del av forskningsläget inom digitalisering och utbildning
  • Möta forskare och strategisk ledande personer inom skolväsendet
  • Nätverka och skapa

Learning Forum är en konferens där du deltar i ett lärande och kompetensutbyte genom såväl designade som informella aktiviteter. Du nätverkar, låter dig inspireras av föreläsare och utbyter tankar med andra under organiserade former. Konferensen utgör en mötesplats för forskare från en bredd av forskningsfält med anknytning till skolan, samt strategisk personal inom skolans digitalisering och syftar till att skapa en förståelse för den forskning som bedrivs idag, samt till att identifiera vilka behov av forskning som återfinns bland såväl skolhuvudmän som edtechföretag i framtiden.

Learning Forum är på så vis arenan för ett nytt sorts samtal om forskningens roll och koppling till skolan. Ett samtal på ett mer operativt och pragmatiskt plan, från såväl pedagogisk forskning som kognitionsvetenskap, neurovetenskap, interaktionsdesign, informatik, datavetenskap och andra ämnesområden.

Learning Forum 2019 anordnas av RISE. Som verksam i skola eller som forskare kommer du hit för att få en aktuell bild av forskning kring skolans digitalisering,  behovet av att sprida detta i relation till huvudmän, samt behovet från huvudmän att synliggöra sina behov rörande forskning till forskare.

Learning Forum är helt unikt i sitt slag och anordnades  första gången i oktober 2018 på Lindholmen Conference Centre i Göteborg. Ledning Forum 2019 går av stapeln i Stockholmsområdet den 3-4 oktober.

Var

Stockholm, Djurönäset

När

3 – 4 oktober 2019

Hur

Konferensen byggs kring inspel från forskare i ett format som också erbjuder samtal och dialog mellan forskare och huvudmän. Detta varieras med inslag där du som deltagare får en mer aktiv roll och möjlighet att samtala, arbeta och utbyta kunskaper med konferensens övriga deltagare.

Pris

Standard: 4695:- (ex.moms)
Early bird tom 10 juli 3995:-

Studenter och Forskare: 2295:- (ex.moms)
Early bird tom 10 juli 1895:-

Mat, boende och transfer från/till Stockholm Cityterminal ingår för alla under konferensens båda dagar.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som forskare eller doktorand samt strategisk personal inom skolans digitalisering.

Anmälan

Anmälan görs via denna länk 
senast 3 september