Under Learning Forum 2018 erbjöds deltagande forskare en möjlighet att få en kort video inspelad, i vilken de berättade om sig själva och sin forskning i syfte att synliggöra och tillgängliggöra aktuell forskning för skolhuvudmän. Dessa videor håller just nu på att sammanställas och kommer inom kort att publiceras.