Forskare

Medverka och sprid din forskning! Under Learning Forum erbjuds du som forskare att få en kort video inspelad, i vilken du berättar kort om vem du är, vad du forskar om och vad för forskning du är intresserad av att medverka i framöver. Dessa videor kommer tillsammans att bli en del av en sökbar samling vars syfte är att synliggöra och tillgängliggöra aktuell forskning för skolhuvudmän. Filmerna kommer att göras tillgängliga så snart som möjligt efter Learning Forum.