Under konferensens dagar får du som deltagare möjligheten att lyssna till flera intressanta föredrag inom forskningens olika ämnesdiscipliner knutet till skolans digitalisering. Du kommer också att kunna delta i konferensens gemensamma workshopar tillsammans med andra deltagare, forskare och skolfolk. Syftet är att skapa en bred insikt och förståelse i pågående forskning inom området, men också att mötas och träffas över forsknings- och skolgränser, finna former för nya samarbeten och så vidare. 

Learning Forum 2019 – Program