Anmälan för deltagande vid Learning Forum 2020 har ännu inte öppnat