ANMÄLAN

Anmälan för Learning Forum 2018 är nu stängd och vi arbetar just nu med förberedelser och utformning av konferensens workshops utifrån såväl mängd som kompetensområde bland de anmälda deltagare vi fått in.