TALARE

Mattias Arvola

Interaktionsdesign och digitala miljöer

Mattias Arvola är biträdande professor och docent i kognitionsvetenskap, det vill säga vetenskapen om tänkande, särskilt tillämpat i interaktions- och tjänstedesign. Han är också programansvarig för kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet och författare till boken Interaktionsdesign och UX: om att skapa en god användarupplevelse.

Anna Bjurström

Samtal

Anna Bjurström är ansvarig för Vinnovas finansiering och insatser inom området Digitalisering i skolan. Hon har lång erfarenhet av innovation och digitalisering i offentliga verksamheter med 10+ år på Vinnova och dessförinnan var hon verksam i såväl kommun och  landsting som akademi.

Åke Grönlund

Nationellt och internationellt

Åke Grönlund är professor i informatik vid Örebro universitet. Åkes forskning handlar om hur människor hanterar sitt arbete och sina organisationer, och hur digital teknik kan användas för att uppnå förbättringar.

Carl Heath

Carl Heath är chef för Digitalisering och Lärande i RISE, Research Institutes of Sweden. Carl är verksam i gränslandet mellan IT, lärande och interaktionsdesign. I över ett decennium har han arbetat med frågor kopplade till digitaliseringen av samhället, ofta med fokus på utbildningsområdet. Han finns också i podcasten Digitalsamtal samt i radioprogrammet Uppkopplad i P1.

Karin Hedman

Välkomna

Karin Hedman är chef för kommunikationsavdelningen på Skolverket. Karin har mångårig erfarenhet av att arbeta med digital utveckling och digitaliseringsfrågor, bland annat som chef för avdelningen för utveckling och samordning på Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, informationschef med ansvar för digitala kanaler på Sveriges riksdag samt som webbchef på Regeringskansliet. Karin representerar Skolverket i styrgruppen för arbetet med handlingsplanen för skolans digitalisering.

Fredrik Heintz

Skolans fokusskifte

Docent Fredrik Heintz är lektor vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet. Han är ordförande i Svenska AI-sällskapet, föreståndare för forskarskolan inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Hans forskningsområden är artificiell intelligens och autonoma system. Han är också väldigt aktiv i utbildningsfrågor kopplat till införandet av programmering i grundskolan samt utbildning och fortbildning inom AI.

Thomas Hillman

Digitalisering och lärande

Thomas Hillman är docent i pedagogik med inriktning mot informationsteknologi och lärande vid Institutionen för Pedagogik, Kommunikation och Lärande vid Göteborgs universitet. Hans forskning är fokuserat på den pågående omstruktureringen av teknik för lärande i både formella och informella sammanhang. Det intresset har utvecklats inom främst tre områden: hur digital teknologi används i undervisning, vid museibesök samt i egendrivet lärande i sociala medier.

Jan Hylén

Nationellt och internationellt

Jan Hylén är fil.dr i statsvetenskap och utbildningsanalytiker på Education Analytics. Han har arbetat på Skolverket, Utbildningsdepartementet och OECD. Han har mångårig erfarenhet av digitaliseringsfrågor inom utbildningsväsendet som expert, utredare och analytiker åt svenska och nordiska kommuner och myndigheter, EU-kommissionen och UNESCO.

Kristina Höök

Interaktionsdesign och digitala miljöer

Kristina Höök är professor i interaktionsdesign på KTH och deltidsanställd vid RISE SICS. Hennes forskning handlar om nya sätt att interagera med teknik, speciellt interaktion som involverar kroppen och våra känslor. Hon var också den som myntade begreppet “dataslöjd” – ett ämne hon tycker vi borde införa i skolan, vid sidan av sy- och träslöjd, för att markera att de digitala materialen också kan användas för att kreativt formge allt från dataspel till robotar.

Jannie Jeppesen

Samtal

Jannie Jeppesen är VD på Swedish Edtech Industry, branschorganisationen för edtech-bolag. Digitalisering av utbildningssystemet och förändringsarbete har varit en röd tråd för Jannie, både som lärare, rektor och konsult inom digital kompetens och digitalisering av utbildning.

Jonas Linderoth

Interaktionsdesign och digitala miljöer

Jonas Linderoth är professor i ämnet Media, estetik och berättande vid Högskolan i Skövde. Hans forskning handlar bland annat om spel, lärande och utbildning, onlinerollspelares förmågor och spel som ett format för berättande. Linderoth sitter även i statens medieråd och är utsedd till distinguished scholar av forskningsorganisationen DiGRA (Digital Game Research Association).

Linda Mannila

Skolans fokusskifte

Linda Mannila är forskare inom datavetenskapens didaktik vid Linköpings universitet och har därtill lång erfarenhet av lärarfortbildning samt utvecklings- och strategiarbete inom digital kompetens och programmering i Sverige och Finland. Linda driver också den ideella föreningen Make It Finland, som arbetar för digital folkbildning och digital delaktighet. Hennes bok ”Att undervisa i programmering i skolan – varför, vad och hur?” gavs ut av Studentlitteratur hösten 2017.

Pernilla Nilsson

Digitalisering och lärande

Pernilla Nilsson är professor i naturvetenskapernas didaktik vid högskolan i Halmstad. Hennes forskning handlar om undervisning och lärande och berör både förskola, skola och lärarutbildning. Ett centralt begrepp i hennes forskning är PCK, Pedagogical Content Knowledge, (ämnesdidaktisk kunskap), samt hur denna utvecklas inom lärarutbildningen. Pernilla är också projektledare för den grupp som ansvarar för fokusområdet om Forskning och uppföljning kopplat till den nationella strategin för digitalisering av svenskt skolväsende.