Workshops

Under Learning Forum kommer det att finnas 4 stycken workshoppass där du som deltagare får en mer aktiv roll. Varje pass inleds med en kortare presentation av forskare inom en specifik ämnesdisciplin där de beskriver dagens tillstånd sett ur deras kontext. Det följs i sin tur av en faciliterad workshop där du i mindre grupper får en chans att dela lärande och kompetensutbyte transversellt.