Välkommen till Learning Forum 2024:
Bildning i den artificiella intelligensens tid

Bildning bygger ett demokratiskt, empatiskt och fritt samhälle, men vad är och blir egentligen bildning när AI i grunden påverkar hur vi ser på kunskap och lärande? 
Vi befinner oss i en tid av stark transformation och AI påverkar nu i stort sett alla delar av våra liv, professionellt såväl som privat. Vi kan lära och skapa anpassade lärresor med hjälp av AI-assistenter och manifestera vårt lärande i en mängd olika format. Hela världens samlade kunskap ligger bokstavligen i var och ens händer. 
Vad blir bildning då?

Vi ser ett framväxande behov av att samlas kring frågan om vilken kollektiv kunskap som är viktig i en tid där så mycket förändras i snabb takt. Under Learning Forum 2024 lyfter vi därför frågan om vad bildning är och bildningens roll och ideal i morgon.

Learning Forum är inte en konferens som många andra. Vi tar lärande på allvar och har därför i år valt att gå på djupet tillsammans med några personer med djup kunskap på området, istället för att få korta överflygningar från flera. Vi får inte bara föreläsningar av vår inbjudna expertis, utan de leder oss även i ett utforskande av deras berättelser och kunskaper i workshopformat efter föreläsningen. De är måna om vårt gemensamma lärande och står till vårt förfogande under den tid de är på plats. Det här ger oss möjlighet att reflektera och skapa oss bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling. 

Sidan uppdateras med flera namn löpande under anmälningsperioden.

Lars Strannegård
Professor i företagsekonomi och rektor för Handelshögskolan i Stockholm

2021 gav Lars Strannegård ut boken ”Kunskap som känns: en lovsång till att lära sig något nytt” med ett buskap att bildning inom flera områden är viktigt för att skapa framgångsrika organisationer och ett blomstrande samhälle.

Lars lyfter under Learning Forum hur ett bildningsideal i morgondagens samhälle skulle kunna se ut. Att bildning, av både hjärna och hjärta, är utgångspunkten för människans framgångsrika framtid. Endast genom god bildning är det möjligt att bygga ett demokratiskt, empatiskt och fritt samhälle.

Under dag två, den 5 november, kommer Lars att både föreläsa samt hålla workshop med oss.

Varmt välkommen att delta i samtalet!