Learning Forum är Sveriges mötesplats för forskning och praktik med digitalisering och lärande i fokus.

Önskar du uppdateringar när programmet för nästkommande konferens börjar ta form, fyll i dina uppgifter här.

Learning Forum 2021 genomfördes den 2 dec, klicka här för mera info om dagen.

PÅ LEARNING FORUM FÅR DU:

  • Ta del av forskningsläget inom digitalisering och utbildning
  • Möta forskare och strategiskt ledande personer inom skolväsendet
  • Nätverka och skapa

Learning Forum är en konferens där du deltar i ett lärande och kompetensutbyte genom såväl designade som informella aktiviteter. Du nätverkar, låter dig inspireras av föreläsare och utbyter tankar med andra under organiserade former. Konferensen utgör en mötesplats för forskare från en bredd av forskningsfält med anknytning till skolan, samt strategisk personal inom skolans digitalisering och syftar till att skapa en förståelse för den forskning som bedrivs idag, samt till att identifiera vilka behov av forskning som återfinns bland såväl skolhuvudmän som edtechföretag i framtiden.

Learning Forum är på så vis arenan för ett nytt sorts samtal om forskningens roll och koppling till skolan. Ett samtal på ett mer operativt och pragmatiskt plan, från såväl pedagogisk forskning som kognitionsvetenskap, neurovetenskap, interaktionsdesign, informatik, datavetenskap och andra ämnesområden.

Learning Forum anordnas av RISE. Som verksam i skola eller som forskare kommer du hit för att få en aktuell bild av forskning kring skolans digitalisering,  behovet av att sprida detta i relation till huvudmän, samt behovet från huvudmän att synliggöra sina behov rörande forskning till forskare.

Learning Forum anordnades för första gången i oktober 2018 i Göteborg.