Välkommen till
Learning Forum

– en unik samlingsplats där vi tillsammans skapar förutsättningar för framtidens lärande och kunskapsutveckling. Vi som närvarar, medverkar och deltar är ledare, forskare, strateger, politiker och visionärer från såväl offentlig som privat sektor och akademi. Vi är formgivare av morgondagens kunskapssamhälle.

Genom att vara en del av Learning Forum, tar du plats i ett kollektivt äventyr för en bättre framtid. Här tar du del av den senaste forskningen och ges möjlighet att diskutera den, att göra din röst hörd samt dina behov synliga.

Learning Forum 2024

Planeringen av Learning forum är i full gång. Vi uppdaterar denna webb så fort vi spikat datum, plats, innehåll och öppnat anmälan.

På Learning Forum står du mitt i hjärtat av kunskapsutbyte och framsteg. Vi möter forskare som delar med sig av insikter om bland annat digitaliseringens inflytande på lärande och utbildning, men även hur kognitiv forskning och nya tekniker tar plats och påverkar våra möjligheter till lärande i alla delar av livet.

Toppenkonferens. Superbra tänkt med att så många olika intressenter deltog för att få många olika perspektiv och röster

På Learning Forum är du inte en passiv åhörare, här deltar du aktivt och engagerat. Tillsammans bygger vi broar mellan teori och praktik, mellan forskning och tillämpning, mellan offentlig och privat sektor, mellan näringsliv och akademi. Här ges du chansen att påverka riktning och innehåll för nutida och framtida lärande.

Tillsammans skapar vi den bästa grogrunden för att utforska nya idéer och finna gemensamma lösningar på framtidens utmaningar.

Learning Forum anordnades av RISE för första gången i oktober 2018 i Göteborg.