Learning Forum är Sveriges mötesplats för forskning och praktik med digitalisering och lärande i fokus.

Läs mer om Learning Forum 2022 här.

PÅ LEARNING FORUM FÅR DU:

  • Ta del av forskningsläget inom digitalisering, lärande och utbildning
  • Möta forskare och strategiskt ledande personer inom området
  • Nätverka och skapa fördelaktiga relationer

Learning Forum är en konferens där du deltar i ett lärande och kompetensutbyte genom såväl designade som informella aktiviteter. Du nätverkar, låter dig inspireras av föreläsare och utbyter tankar med andra under organiserade former. Konferensen utgör en mötesplats för forskare från en bredd av forskningsfält med anknytning till området, samt strategisk personal från diverse organisationer och syftar till att skapa en förståelse för den forskning som bedrivs idag, samt till att identifiera vilka behov av forskning som återfinns bland målgruppen i framtiden.

Learning Forum är på så vis arenan för ett nytt sorts samtal om forskningens roll och koppling till digitalisering, lärande och utbildning. Ett samtal på ett mer operativt och pragmatiskt plan, från såväl pedagogisk forskning som kognitionsvetenskap, neurovetenskap, interaktionsdesign, informatik, datavetenskap och andra ämnesområden.

Learning Forum anordnas av RISE. Som deltagare kommer du hit för att få en aktuell bild av forskning kring samhällets behov av digitalisering, utbildning och lärande samt ges möjlighet att synliggöra dina behov rörande forskning till forskare.

Learning Forum anordnades för första gången i oktober 2018 i Göteborg.