Vad är viktigt att tänka på för att samarbetet mellan AI och människa ska fungera så bra som möjligt i utbildning och undervisning? 

Det är avgörande att designa gränssnittet, så att det blir enklare att förstå och att interagera med tekniken, menar Carl Heath. De som utvecklar tjänsterna måste lära sig hur de ska se ut för att kunna användas så bra som möjligt. Det krävs också att inköpsansvariga hos huvudmän och på skolor lär sig mer om hur AI fungerar, så att de blir bättre på att ställa adekvata krav. 

Det finns en utbredd rädsla för att inte ha tillräcklig kompetens för att förstå hur AI-systemen kan användas. Detta leder till önskemål om att “någon annan” ska ansvara för beställning och kravställande. Men det är helt feltänkt, påpekar Jacob Dexe. För att vi ska kunna bygga och använda tekniken på ett bra sätt, är det nödvändigt att kunna ställa krav. Ingen kan tillräckligt mycket för att sköta det på egen hand. Därför måste alla hjälpas åt och bidra med sin kunskaper. 

Vi behöver också förstå när AI ska bestämma riktningen och när människan ska ta över, säger Staffan Truvé. När det handlar om självkörande bilar, ska människan ta över styrningen i komplexa situationer, när tekniken inte längre klarar av det. Så får det inte bli i klassrummet, tillägger han. Istället krävs en gemensam mental modell, en slags allmän förståelse för när människan ska ta över taktpinnen. 

AI-verktygen måste kunna agera kompetent, antingen på samma nivå eller på en högre nivå än läraren, menar Marie Utterberg. Det gör inte så mycket om en streamingtjänst rekommenderar fel film, men när AI används i undervisningen måste rekommendationerna vara korrekta och utmana eleverna på rätt nivå.  

Är vi på väg i rätt riktning? Carl Heath svarar ja på frågan, men med viss försiktighet. De tekniska förutsättningarna är på plats, men det krävs mod av beslutsfattarna. Jacob Dexe instämmer och tillägger att synen på integritet och perspektiven på risker förändras efterhand som vi lär oss leva med ny teknik.  

Avslutande reflektioner.