Det sker en snabb utveckling inom AI, och tekniken har på kort tid börjat mogna. AI handlar om maskinlärande, det vill säga algoritmer och program som “upptäcker” och “lär” sig hur ett problem ska lösas genom att pröva sig fram. Det här påminner om hur människor tänker, vilket öppnar för nya sätt att använda och dra slutsatser av data, konstaterar Carl Heath, utbildningschef på RISE. 

AI har redan en viktig roll i många av de tekniska lösningar vi använder i vardagen, alltifrån chattbotar och spamfilter till röststyrda enheter och sökningar i Google. Än så länge är utvecklingen på en ganska låg nivå, men gränserna flyttas hela tiden framåt.  

Inom skola och utbildning kan AI skapa en mängd nya möjligheter. Tekniken kan till exempel förändra hur vi gör val och fattar beslut, hur verksamheten schemaläggs och hur vi ger hjälp och stöd för barn i särskilda behov. Analys av hur undervisningen fungerar och nya sätt att administrera skolans tekniska system, bland annat fastigheter och fordon, är andra exempel.  

Utvecklingen inom AI och annan digital teknologi ändrar förutsättningarna för hur vi leder, organiserar och bedriver skolans verksamhet – idag och imorgon. Därför behövs det en genomgripande debatt kring vad det här egentligen innebär och vad vi vill använda de nya möjligheterna till, påpekar Carl Heath. 

Teknologin förändrar vårt beteende och hur vi förhåller oss till världen – och den är aldrig neutral. Den som äger, förstår och formar data, formar också samhället omkring oss. Vi måste därför bland annat börja reflektera och resonera kring hur vi vill att infrastrukturen ska se ut och fungera. Hur viktigt är det med interoperabilitet, det vill säga att olika system kan utbyta information med varandra? Vad får det här för etiska konsekvenser? 

Möjligheterna är många, liksom frågorna. 

Ny teknik, hur påverkar det oss? Och vad är egentligen AI?
Carl Heath, RISE