Under Learning Forum 2018 erbjöds deltagande forskare en möjlighet att få en kort video inspelad, i vilken de berättade om sig själva och sin forskning i syfte att synliggöra och tillgängliggöra aktuell forskning för skolhuvudmän. Vardera film går att hitta genom att klicka på forskarens bild nedan.

Adam Palmqvist

Högskolan i Skövde

Industridoktorand inom Gamification

Carl Heath

RISE

Forskningschef Utbildning

Elin Ericsson

Göteborgs Universitet

Doktorand inom Lärande, Kommunikation och IT

Eva Svensson

Lunds Universitet

Licentiand Utbildningsvetenskap

Fredrik Heinz

Linköpings Universitet

Universitetslektor inom Artificiell intelligens och integrerade datorsystem

Gunnar Oledal

RISE Interactive

Senior forskare och utvecklare i tillämpad forskning

Jacob Michelsen

RISE Interactive

Forskare, interaktionsdesigner och utvecklare inom IoT – Internet of Things

Jan Blomgren

Frida Utbildning

Forskare inom Skolutvecklingsfrågor med utgångspunkt i elever

Johan Lundin

Göteborgs Universitet

Professor i Informatik med inriktning mot lärande

Jonas Linderoth

Högskolan i Skövde

Professor i Media, Estetik och berättande

Karin Ollinen

Lunds Universitet

Kommunlicentiand i Utbildningsvetenskap

Lars-Åke Nordén

Uppsala Universitet

Universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik

Linda Mannila

Linköpings Universitet

Forskare inom Datavetenskapens didaktik

Lisa Molin

Göteborgs Universitet

Doktorand inom Critical Literacy

Marcus Nygren

Designchef

Edvira

Marina Wernholm

Linnéuniversitet

Forskare vid Institutionen för pedagogik och lärande

Martin Hassler Hallstedt

Scientific EdTech & Lunds universitet

KBT-psykolog med fokus på Matematikundervisning på lågstadiet

Martin Johansson

RISE Interactive

Forskare i projektet IoT Hub Skola

Martin Tallvid

Göteborgs Stad

Lektor på Center för skolutveckling

Niels Stor Swinkels

RISE Interactive

Forskare och Utvecklare inom tillämpad interaktionsdesign

Niklas Carlborg

RISE Interactive

Interaktionsdesigner med fokus på micro:bit

Patrik Hernwall

Stockholms Universitet

Universitetslektor vid Institutionen för data- och systemvetenskap

Robert Ramberg

Stockholms Universitet

Professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap

Sylvana Sofkova Hashemi

Göteborgs Universitet

Docent i Utbildningsvetenskap

Thomas Hillman

Göteborgs Universitet

Docent i pedagogik med inriktning mot informationsteknologi och lärande

Ylva Lindberg

Jönköpings Universitet & HLK – Högskolan för Lärande och Kommunikation

Docent i Literaturvetenskap