Att lägga scheman är ett otroligt komplext problem, där både AI och andra matematiska algoritmer kan användas som hjälp och stöd. Nikolaos Kalkitsas, grundare av Royal Schedule, berättar om den lösning som företaget har tagit fram för att automatisera stora delar av det här arbetet. 

En människa som lägger scheman är i regel fast i ett bestämt spår som sätter ramarna. En algoritm kan däremot innehålla tusentals “schemaläggare”, där var och en följer sitt eget spår. De utbyter information med varandra under arbetets gång, och “lär” varandra att hitta nya sätt att hantera logistiska problem. Algoritmens “schemaläggare” hittar på sätt nya lösningar, som i sin tur kan leda till konkreta förbättringar i skolans vardag.  

Nikolaos Kalkitsas betonar att det inte handlar om att överlämna allt arbete till algoritmen. Tanken är att den mänsklige schemaläggare ska få en digital assistent som hjälper till med att fram en välfungerande lösning. Schemaläggaren blir en slags digital kentaur, en människa som samarbetar med maskinen för att lösa de problem som är aktuella. 

AI kan fungera som en innovationspartner i arbetet med schemaläggning och hitta vägar som annars inte hade varit möjliga att få syn på.  

Från kvantfysik till schemaläggning
Nikolaos Kalkitsas, Royal Schedule