Under ett dygn i början av december fokuserar vi på hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för det lärande som behöver löpa som en röd tråd genom skolan, arbetslivet och i övergångarna däremellan.

Har du frågor? Kontakta oss via learningforum@ri.se

Under dag 1 utmanar vi våra antaganden om omvärlden och utforskar den samhällstransformation vi befinner oss i. Under dag 2 fokuserar vi på utmaningar kring den lärandetransformation som följer av samhällsförändringarna.
Hur ser det nya, framväxande landskapet för lärande ut?

Dagarna designas och leds av erfarna innovationsexperter och facilitatorer från RISE för ett upplevelsebaserat lärande och erfarenhetsutbyte. Du som deltagare kommer att ha en aktiv roll under konferensen och bidra med dina perspektiv och erfarenheter.

Under dagarna ges du möjlighet att nätverka och skapa värdefulla kontakter med representanter inom skola, näringsliv, universitet, högskolor och enskilda utbildningssamordnare och med representanter från regioner, kommuner och beslutfattare på olika nivåer.

MEDVERKANDE


Cecilia Bjursell   
Cecilia Bjursell är professor i pedagogik med inriktning på livslångt lärande vid Högskolan för kommunikation och lärande i Jönköping, där hon leder ett tjugotal forskare inom Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande. Under Learning Forum lyfter hon perspektivet kring lärande i organisationer och motivation för lärande. Cecilia ger oss en insyn i lärande i organisationer och vad man ska tänka på för att bäst ta tillvara sina mänskliga resurser och främja individers lärande och utveckling. Hon ger också en insyn i vad som motiverar en individ till lärande och vad som kännetecknar vuxnas lärande. Cecilia delar också sina erfarenheter över varför det är svårt att gå från ord till handling kring livslångt lärande, trots att mycket redan är känt. 
Cecilia föreläser dag 2.

Alex Grech 
I 30 år har Alex Grech varit rådgivare till multinationella företag, regeringar, icke-statliga organisationer och startups inom en rad olika branscher. UNESCO, Europakommissionen, Mastercard Foundation, Ericsson och Världsbanken är några exempel. Alex är grundare och verkställande direktör för 3CL Foundation, ett kunskapsnav för ett globalt nätverk av institutioner och utbildningsaktörer med fokus på relevant, livslångt lärande. Han har forskningsintressen inom EdTech, blockchain, självsuverän identitet, sociala medier och makt och undervisar för närvarande på University of Malta.
Alex föreläser dag 2.


Erik Winerö
Erik arbetar sedan många år som gymnasielärare på Lerums gymnasium, men är också sedan ett par år tillbaka doktorand i tillämpad IT vid Göteborgs universitet Göteborgs universitet där hans forskningsintressen är hur digital teknik påverkar skolans bedömningspraktiker. Erik har på flera sätt varit aktiv i arbetet med att stötta och utveckla skolors arbete med undervisning och digitalisering, bland annat var han en del utav det prisbelönta initiativet Skola Hemma som verkade för att stötta skolor under pandemin. På Learning Forum kommer Erik att presentera och diskutera uppkomsten av nya textgenererande AI-system och hur dessa påverkar undervisning och lärande. 

Erik föreläser dag 2.

Katarina Pietrzak 
Katarina Pietrzak är strateg för Livslångt lärande RISE. Katarina jobbar med att utveckla och utforska metoder, motivation, processer och mindset kring lärande som grunden för allt. För vilka vi är och utvecklas som människor, för hur vi på våra arbetsplatser bidrar till innovation, utveckling och resultat och för hur vi kan hjälpas åt att designa ett bättre samhälle. På Learning Forum kommer Katarina att prata om det livslånga lärandet och kopplingen mellan skola och arbetsliv, utifrån alla de sammanhang där hon ser detta komma i spel. 
Katarina föreläser dag 1 och deltar i panelsamtal dag 2.


Martin Börjesson 
Martin Börjesson jobbar på RISE och är en kreativ analytiker, strateg och futurist med bakgrund i filosofi och IT.
Han drivs av att förstå hur världen förändras och att hjälpa organisationer och institutioner att möta framtiden.
På Learning Forum kommer Martin att ge oss insikter och perspektiv på samhällstransformationen. Hur förändras samhället och vilken påverkan har det på individen och dennes lärande? 
Martin föreläser dag 1.

Paneldiskussion – Vad menar vi med livslångt lärande – egentligen?

Livslångt lärande är temat för årets Learning Forum, men vad är det – egentligen? I denna panel lyfter vi perspektivet kring det livslånga lärandet utifrån olika livsfaser. Hur kan vi skapa en röd tråd för det livslånga lärandet genom hela utbildningskedjan, från förskola till universitet och vidare ut i arbetslivet?  

Paneldeltagare:  
Anders Johansson, Tekn. dr. och samordnare för Livslångt Lärande vid KTH
Jeanette Almberg-Paravati, Chef SR-akademin
Sara Lundberg, Verksamhetschef Thorén Framtid
Susanne Kjällander, Docent och föreståndare för avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning på Stockholms universitet

Paneldiskussion – Ett nytt lärandelandskap

Den samhällstransformation vi lever i ger upphov till ett helt nytt landskap för lärande. Vilka utmaningar och möjligheter för lärande ser vi kopplat till den utveckling och omställning vi ser i samhället? I denna panel diskuterar deltagarna nya förutsättningar för individens lärande i ett föränderligt samhälle.

Paneldeltagare:
Stojanka Drinić Krsić, Rektor Östermalmsskolan Stockholm
Joakim Molander, Utbildningsdirektör AcadeMedias kreativa gymnasieskolor
Ewa Ekman, VD och rektor, Göteborgs Tekniska College
Katarina Pietrzak, Strateg för Livslångt lärande på RISE