Learning Forum 2020 blev på grund av rådande pandemi en helt digital konferens. För att få till bra diskussioner i det digitala formatet bjöds en mindre grupp personer än tidigare in för att utforska det nya formatet i ett aktivt deltagande.  Temat för Learning Forum 2020 var ”Artificiell Intelligens – Möjlighet för livslångt lärande?”

Kristina Björn modererade talarna från en uppbyggd studio i RISE lokaler på Lindholmen, Göteborg. Ett team från RISE skötte kameror, ljud, ljus och teknik för den digitala konferensen. RISE har en väl uppbyggd kunskapsplattform kring digitala konferenser och lärande. Dels internt och dels genom de starka samarbetena Partnerskapet för Digitalisering och Lärande samt IoT-hubb skola.  

Talare på Learning Forum 2020.
Talare på Learning Forum 2020.

Ny teknik, hur påverkar det oss? Och vad är egentligen AI?
Carl Heath, RISE
Samhällets digitalisering och den ökade innovationstakten inom artificiell intelligens förändrar förutsättningarna för arbetsmarknad, utbildning och det livslånga lärandet. Carl Heath, utbildningsdirektör på RISE, ger en introduktion till hur och var denna utveckling påverkar oss i samhälle och utbildning redan idag, och gläntar på dörren till vilken roll det kan komma att spela framöver, framförallt inom områdena utbildning och livslångt lärande. – Läs mer här!

Ny teknik, hur påverkar det oss? Och vad är egentligen AI?
Carl Heath, RISE

Perspektiv på AI och det datadrivna samhället
Jacob Dexe, RISE & KTH 
Kristina Knaving, RISE

Under den gemensamma rubriken “Perspektiv på AI och det datadrivna samhället” kommer Kristina och Jacob att diskutera olika perspektiv på AI och livslångt lärande ur såväl ett organisations- som individperspektiv. Hur påverkar användandet av personlig information oss och andra. Vilka möjligheter och fallgropar kan vi se? Och vilka konsekvenser kan anas för beslutsfattande och ledarskap? – Läs mer här!

Perspektiv på AI och det datadrivna samhället
Jacob Dexe, RISE & KTH 
Kristina Knaving, RISE

Hur kan vi organisera internet för lärande?
Staffan Truvé, Recorded Future

Staffan har de senaste 25 åren arbetat i gränslandet mellan forskning och startup-företagande inom digitalisering, säkerhet, interaktionsdesign och AI. Som forskningschef för Recorded Future fokuserar han idag på hur Internet kan användas för att identifiera säkerhetshot. Förutom det är han intresserad av frågor som rör AI, robotik, visualisering och lärande för både människor och maskiner. Staffan är också en av ledamöterna i det nationella innovationsrådet.  – Läs mer här!

Hur kan vi organisera internet för lärande?
Staffan Truvé, Recorded Future

Från kvantfysik till schemaläggning
Nikolaos Kalkitsas, Royal Schedule 
Nikolaos Kalkitsas är en av grundarna till Royal Schedule. Han introducerades först till schemaproblemet via sin pappa som är lärare och schemaläggare på en gymnasieskola i Stockholm. Med sin bakgrund i teoretisk fysik på KTH ville han tackla ett problem som ingen tidigare hade löst och hjälpa schemaläggare. Nikolaos kommer berätta mer om verktyget och hur det genom algoritmer och artificiell intelligens kan lösa schemaläggningen. – Läs mer här!
I filmklippet intervjuas Nikolaos av Kristina Björn, på grund av tekniska skäl syns dock Kristina inte i bild.

Från kvantfysik till schemaläggning
Nikolaos Kalkitsas, Royal Schedule 

När tekniken möter praktiken – AI i klassrummet
Marie Utterberg Modén, Göteborgs universitet  
Martin Tallvid, Göteborgs universitet 

Martin och Marie genomför ett 2-årigt praktikutvecklande forskningsprojekt, där 16 matematiklärare i grundskolan använder adaptiva digitala läromedel. Idén med adaptiva läromedel är att de ska anpassa sig till varje elevs kunskapsnivå. Projektets syfte är att förstå hur lärares förutsättningar förändras och för detta arbete tilldelades det Helge-priset 2020. – Läs mer här!

När tekniken möter praktiken – AI i klassrummet
Marie Utterberg Modén, Göteborgs universitet  
Martin Tallvid, Göteborgs universitet 

Avslutande reflektion
Lars Lingman, Jacob Dexe, Marie Utterberg Modén, Staffan Truvé och Carl Heath. – Läs mer här!

Avslutande reflektioner.

Planeringen för Learning Forum 2021 pågår, önskar du uppdateringar när programmet börjar bli färdigt, fyll i dina uppgifter här.