Temat för 2022 var ”Livslångt lärande”. Dagarna på Stenungsbaden fokuserade på hur vi kan stärka Sverige som lärandenation och möta de komplexa utmaningar som samhälle och yrkesliv står inför, men också om människors nyfikenhet och vilja till lärande och utveckling. Hur väcker vi nyfikenheten på och förmågan till lärande genom hela livet? Vilka förändringar står vi inför? Hur kan olika aktörer agera för att öka förutsättningarna för det livslånga lärandet? 

Under dag 1 utmanades vi i våra antaganden om omvärlden och utforskade den samhällstransformation vi befinner oss i.
Under dag 2 fokuserade vi på utmaningar kring den lärandetransformation som följer av samhällsförändringarna.
Designen av Learning Forums program byggde på ett utforskande/prototypande upplägg, helt i sann RISE-anda.

Här nedan kan du ta del av de talare som delade med sig av kunskap och erfarenheter under Learning Forum.

DAG 1:

KATARINA PIETRZAK, RISE: ”Från utbildning till livslångt lärande”
Katarina Pietrzak är strateg för Livslångt lärande på RISE. Katarina jobbar med att utveckla och utforska metoder, motivation, processer och mindset kring lärande som grunden för allt. För vilka vi är och utvecklas som människor, för hur vi på våra arbetsplatser bidrar till innovation, utveckling och resultat och hur vi kan hjälpas åt att designa ett bättre samhälle. På Learning Forum pratade Katarina att om det livslånga lärandet och kopplingen mellan skola och arbetsliv, utifrån alla de sammanhang där hon ser detta komma i spel. 

MARTIN BÖRJESSON, RISE: ”Samhällstransformationens logik och konsekvenser”
Martin Börjesson är en kreativ analytiker, strateg och futurist med bakgrund i filosofi och IT. Han drivs av att förstå hur världen förändras och att hjälpa organisationer och institutioner att möta framtiden.
På Learning Forum delade Martin med sig av perspektiv på samhällstransformationen. Hur förändras samhället och vilken påverkan har det på individen och dennes lärande? 

DAG 2:

ALEX GRECH,  3CL Foundation: ”From Education Silos to lifelong learning. Power shifts, decentralisation and digitalization”
I 30 år har Alex Grech varit rådgivare till multinationella företag, regeringar, icke-statliga organisationer och startups inom en rad olika branscher. UNESCO, Europakommissionen, Mastercard Foundation, Ericsson och Världsbanken är några exempel. Alex är grundare och verkställande direktör för 3CL Foundation, ett kunskapsnav för ett globalt nätverk av institutioner och utbildningsaktörer med fokus på relevant, livslångt lärande. Han har forskningsintressen inom EdTech, blockchain, självsuverän identitet, sociala medier och makt och undervisar för närvarande på University of Malta.

CECILIA BJURSELL, Högskolan för kommunikation och lärande i Jönköping: ”Hur tar vi vara på de mänskliga resurserna? – Om individers motivation och lärande organisationer”
Cecilia Bjursell är professor i pedagogik med inriktning på livslångt lärande vid Högskolan för kommunikation och lärande i Jönköping, där hon leder ett tjugotal forskare inom Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande. Under Learning Forum lyfte hon perspektivet kring lärande i organisationer och motivation för lärande. Cecilia gav oss en insyn i lärande i organisationer och vad man ska tänka på för att bäst ta tillvara mänskliga resurser och främja individers lärande och utveckling. Hon gav också en insyn i vad som motiverar en individ till lärande och vad som kännetecknar vuxnas lärande och varför det är svårt att gå från ord till handling kring livslångt lärande, trots att mycket redan är känt. 

ERIK WINERÖ, Lerums kommun/Göteborgs universitet:
”Hur AI utmanar uppfattningen om kompetens och kunskapsresultat”  

Erik arbetar sedan många år som gymnasielärare på Lerums gymnasium, men är också sedan ett par år tillbaka doktorand i tillämpad IT vid Göteborgs universitet, där hans forskningsintressen är hur digital teknik påverkar skolans bedömningspraktiker. På Learning Forum presenterade och diskuterade Erik textgenererande AI-system och hur dessa påverkar undervisning, lärande och bedömning. 

Konferensen anordnas av RISE Livslångt Lärande som förnyar och utvecklar hur, när och varför vi lär – både som individer och organisationer. Vi vill att lärandet ska vara lättillgängligt och lustfyllt genom hela livet och är övertygade om att detta bidrar till ett bättre samhälle med starkare organisationer, mer levnadsglädje för människor och mer hållbara lösningar på framtidens utmaningar.