LEARNING FORUM 2023

”Livslångt lärande – forskningsbaserad förnyelse”. Tack vare forskning vet vi mycket om hur vi lär oss genom livet, både som individer och som kollektiv. Under Learning Forum 2023 riktade vi vårt fokus mot hur forskning kan hjälpa oss att förstå olika aspekter av lärande och med det som klangbotten utforska nya tankar och idéer för att utforma lärresor inom både skola och arbetsliv.  Under ett dygn i hjärtat av Göteborg tog vi bl.a. del av forskning om hur man lär genom att lära andra, hur man kan mäta lärande samt hur den snabba tekniska utvecklingen påverkar våra kognitiva förutsättningar för lärande. Utifrån detta tittade vi närmare på hur den kunskapen kan tillämpas för att förnya och förbättra förutsättningarna för livslångt lärande. 

Här nedan kan du ta del av de talare som delade med sig av kunskap och erfarenheter under Learning Forum.

JONAS VON ESSEN: ”Hur man får ett minne i världsklass” 
Jonas är minneskonstnären som på bara ett och ett halvt år gick från att knappt komma ihåg sin flickväns telefonnummer till att utklassa den samlade världseliten i minnes-VM. Bakom hans minnesförmåga finns teknikersom är så enkla att vem som helst kan lära sig dem och under Learning Forum bjöd Jonas på sina tekniker för att minnas…ja allt. Om vi som var där minns allt som sades under dagarna tack vare Jonas? Absolut.

TORKEL KLINGBERG: ”AI och lärande”
Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet och forskar kring barns utveckling och inlärning. Under Learning Forum delade han med sig av sin forskning kring hur vi lär oss och hur AI påverkar landskapet för lärande och utbildning ur flera olika aspekter.

BJÖRN SJÖDÉN: ”Att mäta lärande”
Björn är fil.dr. i kognitionsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot digitalt lärande.
På Learning Forum delade Björn med sig av sina tankar och forskningsresultat kring hur man kan mäta lärande och hur digitaliseringen påverkar dess möjlighet. Björn hade ett visionärt och innovativt fokus med evidens från forskning. 

BETTY TÄRNING: ”Att lära genom att lära andra”
Betty är kognitionsvetare vid Lunds Universitet och har bl.a. arbetat mycket med digitala lärspel som innehåller så kallade teachable agents (läraktiga elever) som bygger på pedagogiken ”lära själv genom att lära ut”.  Hur och varför denna pedagogik fungerar berättade Betty om på Learning Forum. 

MICKE KRING: ”Tillämpad AI för lärande”
Micke är projektledare på RISE och hans ledstjärna är utforskande. Med utgångspunkt i lärande tar han sig an möjligheterna som digitaliseringen erbjuder.
Under Learning Forum lyfte Micke vikten av utforskande för att bättre förstå vad AI kan göra för oss. Genom att tillåta oss själva att vara i ett kravlöst utforskande skapar vi förståelse, som ger oss möjlighet att fatta välgrundade beslut.

ANNA WILLIAMSSON: ”Lärandets plats i arbetssystemet”
Anna är senior forskare på RISE och bedriver arbetslivsforskning och leder uppdrag i privat såväl som offentlig sektor. Under Learning Forum delade Anna med sig av sina kunskaper om lärandets plats i arbetssystemet och styrkan i att lyckas dela begreppsvärldar med varandra.