Nytt som gör nytta – fokus lärande

Under RISE Learning Forum den 2 dec 2021 samlades vi kring frågor om förnyelse och innovation och dess betydelse för lärande och utbildning. Konferensen var online och leddes av arrangerades och leddes av RISE.
Läs Stefan Pålssons text om Learning Forum 2021.
Agendan utmanade oss med forskning och exempel från olika verksamheter. I programmet fanns experter från RISE, samt konferensdeltagare från hela skolsverige som bidrog med sina tankar och erfarenheter.

Konferensens deltagare mötte bland andra Johan Magnusson, professor på Göteborgs Universitet och föreståndare för Swedish Center for Digital Innovation i Göteborg. Johan talade under rubriken ”Styrning för innovation: Berättelser om naturvidrigheter och ödets lyckokast”. Här kan du ta del av hans bidrag till dagen:

Natalie Gustafsson, process- och innovationsledare på RISE, talade om innovation. Vad är det egentligen och hur gör man?
Ta del av Natalies dragning här:

Johan Eriksson, specialist Leader på Google, talade om lärande. Hur arbetar Google med lärande i organisationen och hur tänker och agerar Johan själv kring sitt eget lärande? Här kan du ta del av hans inspel:

Under dagen fick vi också ta del av tre konkreta exempel där ”nytt som gör nytta” synliggörs på olika sätt. Först ut var Olle Strömbeck och Johan Lind, båda lärare i kvalitetsteamet i Burlövs kommun. Här kan du lyssna till deras spännande berättelse om arbetet med att göra VR till en naturlig del av undervisningen.

Innovitaskolans arbete är ett annat exempel på ”nytt som gör nytta” i skolsverige. Visionen ”För varje framtid” handlar om att verka för ungas förståelse för och arbete med innovation. Rektorerna Kristin Nilsson (Innovitaskolan Visby) och Jennie Martinsson (Innovitaskolan Karlskrona) samtalade med Kristina Björn om den utvecklingsresa de är ute på.

I Skellefteå pågår en gigantisk kompetensomställning kopplat till Northvolts etablering där. Hur gör man när behovet av ny och annan kompetens blir så omfattande? Katarina Borstedt, director of growth på Northvolt och Katarina Pietrzak, senior projektledare & utbildningsstrateg på RISE, samtalade kring dessa frågor.

Learning Forum är en mötesplats för särskilt inbjudna gäster med intresse av att utveckla och förnya skolan. Deltagarna möts i ett lärande samtal kring forskning och innovation och med fokus på att utforska möjligheter att omsätta nya kunskaper och idéer i skolan.