Om Learning Forum

Learning Forum är en unik samlingsplats där vi tillsammans skapar förutsättningar för framtidens lärande och kunskapsutveckling. Vi som närvarar, medverkar och deltar är ledare, forskare, strateger, politiker och visionärer från såväl offentlig som privat sektor och akademi. Vi är formgivare av morgondagens kunskapssamhälle.

På Learning Forum står du mitt i hjärtat av kunskapsutbyte och framsteg. Vi möter forskare som delar med sig av insikter om bland annat framväxande teknikers inflytande på lärande och utbildning.

Toppenkonferens. Superbra tänkt med att så många olika intressenter deltog för att få många olika perspektiv och röster.

Mina absolut bäst spenderade arbetsdagar på många år för min personliga utveckling och motivation.

På Learning Forum är du inte en passiv åhörare, här deltar du aktivt och engagerat. Tillsammans bygger vi broar mellan teori och praktik, mellan forskning och tillämpning, mellan offentlig och privat sektor, mellan näringsliv och akademi.

Tillsammans skapar vi den bästa grogrunden för att utforska nya idéer och finna gemensamma lösningar på framtidens utmaningar.

Learning Forum anordnades för första gången i oktober 2018 i Göteborg.