Learning Forum är en konferens med fokus på forskning kopplat till skolans digitalisering. Konferensen är en mötesplats mellan forskare från olika forskningsfält, samt strategisk personal inom skolans digitalisering och syftar till att skapa en förståelse för och kännedom om pågående forskning. Den syftar också till att identifiera vilka behov av forskning som återfinns bland såväl skolhuvudmän som edtechföretag.

Learning Forum har för avsikt att få till stånd ett nytt sorts samtal om forskningens roll och koppling till skolan på ett mer operativt och pragmatiskt plan, från såväl pedagogisk forskning som kognitionsvetenskap, neurovetenskap, interaktionsdesign, informatik, datavetenskap och andra ämnesområden. Konferensen anordnas av RISE.