Learning Forum är en konferens med fokus på forskning kopplat till digitalisering och lärande. Konferensen är en mötesplats mellan forskare från olika forskningsfält, samt strategisk personal inom området och syftar till att skapa en förståelse för och kännedom om pågående forskning. Den syftar också till att identifiera vilka behov av forskning som återfinns i samhället. Learning Forum har för avsikt att få till stånd ett nytt sorts samtal om forskningens roll och koppling till digitaliserings- och lärandeaktörer på ett mer operativt och pragmatiskt plan, från såväl pedagogisk forskning som kognitionsvetenskap, neurovetenskap, interaktionsdesign, informatik, datavetenskap och andra ämnesområden. K Välkommen till Learning Forum – en unik samlingsplats där vi tillsammans skapar förutsättningar för framtidens lärande och kunskapsutveckling. Vi som närvarar, medverkar och deltar är ledare, forskare, strateger, politiker och visionärer från såväl offentlig som privat sektor och akademi. Vi är formgivare av morgondagens kunskapssamhälle. Genom att vara en del av Learning Forum, tar du plats i ett kollektivt äventyr för en bättre framtid. Här tar du del av den senaste forskningen och ges möjlighet att diskutera den, att göra din röst hörd samt dina behov synliga. På Learning Forum står du mitt i hjärtat av kunskapsutbyte och framsteg. Vi möter forskare som delar med sig av insikter om bland annat digitaliseringens inflytande på lärande och utbildning, men även hur kognitiv forskning och nya tekniker tar plats och påverkar våra möjligheter till lärande i alla delar av livet. På Learning Forum är du inte en passiv åhörare, här deltar du aktivt och engagerat. Tillsammans bygger vi broar mellan teori och praktik, mellan forskning och tillämpning, mellan offentlig och privat sektor, mellan näringsliv och akademi. Här ges du chansen att påverka riktning och innehåll för nutida och framtida lärande. Tillsammans skapar vi den bästa grogrunden för att utforska nya idéer och finna gemensamma lösningar på framtidens utmaningar. Learning Forum anordnades för första gången i oktober 2018 i Göteborg. Arrangeras av RISE.