Som deltagare kommer du utöver att få ta del av andra deltagares kunskaper, erfarenheter, tankar och idéer inom området livslångt lärande, även att få lyssna till, och ta del av unika forskningsresultat och erfarenheter från följande talare:

Jonas von Essen

Kan vem som helst få ett minne i världsklass? Jonas är minneskonstnären som på bara ett och ett halvt år gick från att knappt komma ihåg sin flickväns telefonnummer till att utklassa den samlade världseliten i minnes-VM. Våren 2018 nådde Jonas nästan hela vägen till seger i TV4:s Talang, efter att till finalen ha memorerat de första 50 000 decimalerna i talet pi. Bakom hans minnesförmåga finns tekniker som är så enkla att vem som helst kan lära sig dem. Genom en blandning av interaktiva övningar med publiken, minnesdemonstrationer och fascinerande förklaringar kommer Jonas att ta oss med på ett färgsprakande äventyr in i hans – och din egen – hjärna. 

Björn Sjödén

Björn är fil.dr. i kognitionsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot digitalt lärande. Genom flera praktiknära forskningsprojekt har han fokuserat på hur man kan utveckla och utvärdera digitala läromedel på vetenskaplig grund samt hur lärare kan vägledas i sina val av digitala verktyg. På sistone har han rört sig från ”spelifiering” till ”skolifiering” och särskilt ställt frågan: vad finns det för kopplingar mellan datorspel och lärande i skolan? 
På Learning Forum kommer Björn dela med sig av sina tankar och forskningsresultat kring hur man kan mäta lärande och hur digitaliseringen påverkar dess möjlighet. Björn kommer ha ett visionärt och innovativt fokus med evidens från forskning. 

Anna Williamsson

Anna är senior forskare på RISE, Research Institutes of Sweden, och bedriver arbetslivsforskning och leder uppdrag i privat såväl som offentlig sektor. Hennes arbete har ett fokus på interaktioner mellan människa, teknik och organisation, och inkluderar områden som ledarskap, kognition och lärande för ett hållbart arbetsliv.
Anna pendlar gärna mellan micro och meso-perspektiv och har ett särskilt intresse för hur förändringar i delar av ett arbetssystem påverkar dess helhet och ger ”efterskalv” i organisationen. Under Learning Forum kommer Anna att reflektera över lärandets plats i arbetssystemet och styrkan i att lyckas dela begreppsvärldar med varandra.


Torkel Klingberg

Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet och forskar kring utveckling och inlärning. Han har fått flera vetenskapliga priser, är medlem i Nobelförsamlingen och givit ut fyra populärvetenskapliga böcker, där den senaste är ”Framtidens digitala lärande” som kom ut i mars 2023.
Under Learning Forum kommer Torkel att prata om hur vi lär oss och hur AI påverkar våra förutsättningar för lärande och utbildning

Betty Tärning

Betty Tärning är kognitionsvetare i gruppen The Educational Technology Group vid Lunds Universitet. Gruppen studerar lärprocesser både utan men även i samband med digitala pedagogiska lärspel som de ofta designar själva. Bland annat har Betty jobbat mycket med digitala lärspel som innehåller så kallade teachable agents (läraktiga elever) som bygger på pedagogiken ”lära själv genom att lära ut”.  
Hur och varför denna pedagogik fungerar kommer Betty berätta mer om på Learning Forum. 

Katarina Pietrzak

Katarina Pietrzak är vår moderator under dagarna och kommer hjälpa oss fördjupa vår kunskap.
Katarina är forskare, strateg och projektledare i frågor om Livslångt lärande på RISE och jobbar med att utveckla och utforska metoder, motivation, processer och mindset kring lärande som grunden för allt.
För vilka vi är och utvecklas som människor, för hur vi på våra arbetsplatser bidrar till innovation, utveckling och resultat och hur vi kan hjälpas åt att designa ett bättre samhälle med hjälp av bland annat lärande. 


Micke Kring

Micke Krings ledstjärna är utforskande. Med utgångspunkt i lärande tar han sig an möjligheterna som digitaliseringen erbjuder. Micke har nu ett särskilt fokus på AI och hur vi i praktisk tillämpning kan skapa bättre förutsättningar för lärande i både skola och arbetsliv.
Under Learning Forum lyfter Micke vikten av utforskande för att bättre förstå vad AI kan göra för oss. Genom att tillåta oss själva att vara i ett kravlöst utforskande skapar vi förståelse, som ger oss möjlighet att fatta välgrundade beslut. Om vi tillämpar AI för lärande med kunskap och insikt är möjligheterna oändliga. Låt oss ta oss an utmaningen