Learning Forum har arrangerats årligen sedan 2018 och är en konferens där deltagarna deltar i ett lärande och kompetensutbyte genom såväl designade som informella aktiviteter. Stort fokus ligger på nätverkandet, inspiration av föreläsare och utbytande av tankar med andra under organiserade former. Konferensen utgör en mötesplats för forskare från en bredd av forskningsfält med anknytning till digitalisering och lärande, samt strategisk personal inom området och syftar till att skapa en förståelse för den forskning som bedrivs idag, samt till att identifiera vilka behov av forskning som återfinns.