Vi som arbetar med, och är initiativtagare till konceptet Learning Forum, strävar efter att skapa en plattform där idéer, insikter och innovationer flödar fritt.

Bakom Learning Forum står RISE Livslångt Lärande – en enhet på det svenska forskningsinstitutet RISE som omfamnar förändring och strävar efter att omdefiniera hur vi ser på lärande. Enheten Livslångt lärande är en grupp bestående av ca 20 individer. Vi är bl.a. forskare, projektledare och learning designers med kompetenser som är värdefulla för att förstå och understödja Sveriges roll som kunskapsnation. Vår enhet är vårt kreativa laboratorium där vi utforskar och utformar nyskapande lösningar för att främja livslångt lärande i samhället.

Vi är nyfikna, strategiska visionärer och kreativa själar som tror på kraften i lärande och kunskap och dess förmåga att förändra världen. Vi skapade Learning Forum för att förstå, synliggöra och skapa dialog kring de utmaningar och möjligheter som vi möter i det nya landskapet för lärande. Vi tror helhjärtat på att Learning Forum inte bara är en konferens – det är en bro mellan olika forskningsfält och en plattform där idéer korsbefruktar varandra och skapar nya riktningar.